PAYPAL
58,59 USD +0,22 %

US70450Y1038 · Indikasjon · 13:10:34
Åpen58,97
Høy58,87
Lav58,75
Close58,46
1 uke
+1,05 %
1 måned
-6,46 %
Hittil i år
-19,67 %
1 år
-34,10 %
3 år
-69,94 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.