PAYPAL
58,46 USD

US70450Y1038 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:59
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,05 %
1 måned
-6,46 %
Hittil i år
-19,67 %
1 år
-34,10 %
3 år
-69,94 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.