PATTERSON COMPANIES
27,12 USD

US7033951036 · Indikasjon · 24.03.2023 21:00:02
1 uke
+0,16 %
1 måned
-0,76 %
Hittil i år
-3,46 %
1 år
-11,11 %
3 år
+54,94 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.