PPG INDUSTRIES
137,66 USD -1,50 %

US6935061076 · Indikasjon · 21:56:34
Åpen139,58
Høy141,41
Lav136,09
Close139,75
1 uke
+2,39 %
1 måned
-0,43 %
Hittil i år
+7,90 %
1 år
+10,23 %
3 år
+20,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.