PPG INDUSTRIES
134,11 USD

US6935061076 · Indikasjon · 22.09.2023 22:00:00
1 uke
+0,24 %
1 måned
-3,40 %
Hittil i år
+5,12 %
1 år
+20,08 %
3 år
+11,01 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.