PPG INDUSTRIES
124,84 USD

US6935061076 · Indikasjon · 24.03.2023 21:51:20
1 uke
+1,77 %
1 måned
-4,16 %
Hittil i år
-2,15 %
1 år
-4,20 %
3 år
+52,16 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.