OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
933,56 USD

US67103H1077 · Indikasjon · 25.09.2023 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,43 %
1 måned
+0,34 %
Hittil i år
+10,78 %
1 år
+35,59 %
3 år
+101,82 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.