OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
1.058,50 USD

US67103H1077 · Indikasjon · 23.02.2024 22:00:00
1 uke
+0,75 %
1 måned
+3,26 %
Hittil i år
+12,53 %
1 år
+25,84 %
3 år
+133,17 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.