OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
1.085,33 USD

US67103H1077 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:55
1 uke
+2,53 %
1 måned
+4,20 %
Hittil i år
+15,38 %
1 år
+31,68 %
3 år
+140,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.