O'REILLY AUTOMOTIVE |
1.091,03 USD

US67103H1077 · Indikasjon · 22.04.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,08 %
1 måned
-6,51 %
Hittil i år
+15,99 %
1 år
+20,71 %
3 år
+106,02 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.