NORTHROP GRUMMAN |
440,73 USD +0,24 %

US6668071029 · Indikasjon · 11:54:36
Åpen439,64
Høy437,42
Lav437,42
Close439,69
1 uke
+1,77 %
1 måned
+3,29 %
Hittil i år
-5,78 %
1 år
-0,65 %
3 år
+21,16 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.