NIKE
90,80 USD +0,70 %

US6541061031 · Indikasjon · 14:16:19
Åpen90,52
Høy90,61
Lav90,22
Close90,17
1 uke
-4,72 %
1 måned
-8,75 %
Hittil i år
-24,44 %
1 år
-6,23 %
3 år
-27,41 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.