NIKE
113,48 USD

US6541061031 · Indikasjon · 01.12.2023 21:59:56
1 uke
+5,67 %
1 måned
+12,57 %
Hittil i år
-4,91 %
1 år
+2,10 %
3 år
-16,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.