NEWELL RUBBERMAID
9,15 USD -4,17 %

US6512291062 · Indikasjon · 18:36:34
Åpen9,49
Høy9,55
Lav9,10
Close9,55
1 uke
-5,55 %
1 måned
-10,78 %
Hittil i år
-31,04 %
1 år
-40,02 %
3 år
-46,52 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.