NEWELL RUBBERMAID
8,62 USD -4,92 %

US6512291062 · Indikasjon · 22:00:01
Åpen9,07
Høy9,14
Lav8,61
Close9,07
1 uke
-1,74 %
1 måned
-19,47 %
Hittil i år
-35,00 %
1 år
-37,91 %
3 år
-50,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.