NASDAQ INC |
61,37 USD +0,46 %

US6311031081 · Indikasjon · 14:04:09
Åpen60,89
Høy61,20
Lav61,20
Close61,09
1 uke
+1,77 %
1 måned
-1,55 %
Hittil i år
+4,93 %
1 år
+7,26 %
3 år
-62,41 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.