MOTOROLA SOLUTIONS
267,44 USD

US6200763075 · Indikasjon · 24.03.2023 21:58:15
1 uke
+0,06 %
1 måned
+2,15 %
Hittil i år
+3,86 %
1 år
+15,75 %
3 år
+104,45 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.