MOODYS
316,70 USD +0,36 %

US6153691059 · Indikasjon · 18:29:12
Åpen316,24
Høy320,43
Lav314,43
Close315,54
1 uke
-5,80 %
1 måned
-5,53 %
Hittil i år
+12,92 %
1 år
+26,41 %
3 år
+12,59 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.