MONSTER BEVERAGE |
50,86 USD -0,29 %

US61174X1090 · Indikasjon · 20:06:07
Åpen51,02
Høy51,37
Lav50,47
Close51,01
1 uke
-0,30 %
1 måned
+4,62 %
Hittil i år
-11,59 %
1 år
-11,51 %
3 år
-45,07 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.