Moderna Aktie
95,01 USD

US60770K1079 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:01
1 uke
-1,47 %
1 måned
-4,01 %
Hittil i år
-4,38 %
1 år
-29,96 %
3 år
-39,64 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.