MICROCHIP TECHNOLOGY |
85,04 USD

US5950171042 · Indikasjon · 17.04.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-3,47 %
1 måned
-4,08 %
Hittil i år
-6,28 %
1 år
+5,60 %
3 år
-46,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.