MICROCHIP TECHNOLOGY INC
77,74 USD

US5950171042 · Indikasjon · 04.10.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,60 %
1 måned
-5,55 %
Hittil i år
+7,63 %
1 år
+16,54 %
3 år
-25,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.