MICROCHIP TECHNOLOGY |
98,96 USD +0,75 %

US5950171042 · Indikasjon · 18:59:59
Åpen98,18
Høy98,28
Lav98,28
Close98,23
1 uke
+2,58 %
1 måned
+5,74 %
Hittil i år
+9,06 %
1 år
+26,39 %
3 år
-36,45 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.