MICROCHIP TECHNOLOGY INC
83,47 USD

US5950171042 · Indikasjon · 21.02.2024 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,58 %
1 måned
-6,68 %
Hittil i år
-8,00 %
1 år
+3,49 %
3 år
-48,49 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.