MICROCHIP TECHNOLOGY |
89,40 USD -2,35 %

US5950171042 · Indikasjon · 19:29:32
Åpen91,61
Høy91,55
Lav91,55
Close91,56
1 uke
-1,45 %
1 måned
-8,70 %
Hittil i år
-1,16 %
1 år
+9,42 %
3 år
-39,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.