MICROSOFT
410,67 USD +0,07 %

US5949181045 · Indikasjon · 11:58:20
Åpen409,86
Høy411,70
Lav410,29
Close410,37
1 uke
+1,60 %
1 måned
+2,88 %
Hittil i år
+9,25 %
1 år
+61,07 %
3 år
+75,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.