MICROSOFT |
399.03 USD

US5949181045 · Indikasjon · 19.04.2024 22:00:00
1 uke
-5,45 %
1 måned
-5,10 %
Hittil i år
+6,23 %
1 år
+38,35 %
3 år
+54,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.