MERCADOLIBRE |
1.749,68 USD

US58733R1023 · Indikasjon · 17.05.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,19 %
1 måned
+25,31 %
Hittil i år
+10,40 %
1 år
+32,56 %
3 år
+30,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.