MERCADOLIBRE
1.636,35 USD -10,20 %

US58733R1023 · Indikasjon · 20:26:37
Åpen1.664,50
Høy1.662,32
Lav1.569,05
Close1.822,21
1 uke
-6,89 %
1 måned
-6,31 %
Hittil i år
+3,98 %
1 år
+45,04 %
3 år
-7,20 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.