MERCADOLIBRE |
1.584,31 USD +0,30 %

US58733R1023 · Indikasjon · 07:36:16
Åpen1.584,10
Høy1.584,31
Lav1.584,02
Close1.579,57
1 uke
-2,53 %
1 måned
-5,92 %
Hittil i år
-0,33 %
1 år
+30,59 %
3 år
+13,51 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.