MERCADOLIBRE
1.612,00 USD

US58733R1023 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:00
1 uke
-1,10 %
1 måned
-7,82 %
Hittil i år
+1,71 %
1 år
+33,31 %
3 år
-5,91 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.