MERCADOLIBRE
1.258,68 USD +0,01 %

US58733R1023 · Indikasjon · 09:23:49
Åpen1.256,50
Høy1.262,03
Lav1.254,62
Close1.258,56
1 uke
-2,49 %
1 måned
-11,45 %
Hittil i år
+44,50 %
1 år
+51,87 %
3 år
+14,41 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.