MERCADOLIBRE |
1.670,15 USD

US58733R1023 · Indikasjon · 17.07.2024 22:00:01
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,87 %
1 måned
+7,14 %
Hittil i år
+5,38 %
1 år
+41,60 %
3 år
+10,50 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.