MCDONALDS
265,53 USD +0,67 %

US5801351017 · Indikasjon · 21:59:58
Åpen263,89
Høy265,68
Lav265,05
Close263,75
1 uke
-2,18 %
1 måned
-6,49 %
Hittil i år
-0,11 %
1 år
+11,97 %
3 år
+20,43 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.