MASTERCARD
359,44 USD

US57636Q1040 · Indikasjon · 30.03.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,07 %
1 måned
+1,02 %
Hittil i år
+2,20 %
1 år
-0,73 %
3 år
+41,93 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.