ELI LILLY CO |
951,61 USD

US5324571083 · Indikasjon · 15.07.2024 21:59:59
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,68 %
1 måned
+8,28 %
Hittil i år
+63,21 %
1 år
+111,66 %
3 år
+311,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.