LAS VEGAS SANDS
53,40 USD

US5178341070 · Indikasjon · 27.02.2024 21:59:27
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,69 %
1 måned
+5,94 %
Hittil i år
+8,82 %
1 år
-5,14 %
3 år
-14,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.