LAS VEGAS SANDS
46,16 USD +0,47 %

US5178341070 · Indikasjon · 09:05:53
Åpen46,19
Høy46,19
Lav46,11
Close45,94
1 uke
-4,11 %
1 måned
-12,66 %
Hittil i år
-4,89 %
1 år
+15,63 %
3 år
-1,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.