LAS VEGAS SANDS
51,26 USD

US5178341070 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:26
1 uke
-6,39 %
1 måned
+1,21 %
Hittil i år
+4,47 %
1 år
-13,42 %
3 år
-18,69 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.