KLA-TENCOR CORP
379,78 USD +2,35 %

US4824801009 · Indikasjon · 18:34:03
Åpen372,44
Høy381,74
Lav186,79
Close371,05
1 uke
-0,70 %
1 måned
-0,38 %
Hittil i år
-1,37 %
1 år
-1,50 %
3 år
+166,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.