KLA-TENCOR CORP
455,29 USD +0,81 %

US4824801009 · Indikasjon · 21:59:56
Åpen453,37
Høy457,41
Lav446,72
Close451,62
1 uke
-0,23 %
1 måned
-5,48 %
Hittil i år
+18,59 %
1 år
+48,00 %
3 år
+142,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.