INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
35,44 USD

US4606901001 · Indikasjon · 29.03.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,66 %
1 måned
-0,56 %
Hittil i år
+3,42 %
1 år
-4,58 %
3 år
+132,95 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.