INTEL
42,73 USD

US4581401001 · Indikasjon · 27.02.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-4,07 %
1 måned
-2,04 %
Hittil i år
-15,02 %
1 år
+71,59 %
3 år
-29,69 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.