INGERSOLL RAND |
99,76 USD -0,06 %

US45687V1061 · Indikasjon · 11:07:41
Åpen100,32
Høy100,36
Lav99,40
Close99,82
1 uke
+8,45 %
1 måned
+10,51 %
Hittil i år
+28,29 %
1 år
+51,32 %
3 år
+107,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.