HESS
153,61 USD

US42809H1077 · Indikasjon · 29.09.2023 22:00:01
1 uke
+2,35 %
1 måned
+1,71 %
Hittil i år
+6,32 %
1 år
+40,81 %
3 år
+277,56 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.