HESS
126,57 USD

US42809H1077 · Indikasjon · 21.03.2023 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,33 %
1 måned
-6,84 %
Hittil i år
-12,39 %
1 år
+21,30 %
3 år
+311,20 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.