HESS |
151,88 USD -0,34 %

US42809H1077 · Indikasjon · 19:09:25
Åpen152,92
Høy153,78
Lav150,58
Close152,40
1 uke
-1,91 %
1 måned
-6,62 %
Hittil i år
+4,78 %
1 år
+16,72 %
3 år
+81,39 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.