HESS
152,47 USD +1,84 %

US42809H1077 · Indikasjon · 22:00:01
Åpen148,35
Høy152,94
Lav147,52
Close149,72
1 uke
+1,93 %
1 måned
-2,29 %
Hittil i år
+5,54 %
1 år
+30,40 %
3 år
+304,44 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.