HESS
148,17 USD

US42809H1077 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:00
1 uke
-0,77 %
1 måned
+5,54 %
Hittil i år
+2,13 %
1 år
+7,20 %
3 år
+131,89 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.