HESS |
151,23 USD -0,77 %

US42809H1077 · Indikasjon · 19:30:53
Åpen153,01
Høy153,25
Lav150,32
Close152,39
1 uke
+0,21 %
1 måned
+3,12 %
Hittil i år
+4,11 %
1 år
+6,26 %
3 år
+101,43 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.