GENUINE PARTS
166,38 USD +1,22 %

US3724601055 · Indikasjon · 21:10:39
Åpen164,42
Høy167,32
Lav163,80
Close164,38
1 uke
+5,31 %
1 måned
-6,19 %
Hittil i år
-4,47 %
1 år
+31,74 %
3 år
+146,64 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.