GENERAL DYNAMICS |
291,25 USD +1,07 %

US3695501086 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen288,64
Høy291,47
Lav286,69
Close288,18
1 uke
+2,03 %
1 måned
-2,36 %
Hittil i år
+13,40 %
1 år
+35,18 %
3 år
+52,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.