GENERAL DYNAMICS |
289,27 USD +0,38 %

US3695501086 · Indikasjon · 20:19:17
Åpen288,64
Høy289,91
Lav286,69
Close288,18
1 uke
+1,34 %
1 måned
-3,02 %
Hittil i år
+12,63 %
1 år
+34,27 %
3 år
+51,81 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.