GENERAL DYNAMICS |
287,86 USD

US3695501086 · Indikasjon · 12.04.2024 22:00:00
1 uke
-2,47 %
1 måned
+4,80 %
Hittil i år
+12,08 %
1 år
+25,59 %
3 år
+55,66 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.