GENERAL DYNAMICS
273,80 USD +0,54 %

US3695501086 · Indikasjon · 21:59:55
Åpen272,49
Høy271,74
Lav271,74
Close272,34
1 uke
+1,63 %
1 måned
+9,79 %
Hittil i år
+6,60 %
1 år
+18,34 %
3 år
+66,77 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.