GENERAL DYNAMICS |
300,01 USD +0,31 %

US3695501086 · Indikasjon · 20:17:29
Åpen299,12
Høy301,04
Lav298,11
Close299,09
1 uke
+2.44 %
1 måned
+4.14 %
Hittil i år
+17.05 %
1 år
+42.69 %
3 år
+59.00 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.