GAZPROM NEFT GROUP |
2,86 USD

US3682872078 · Indikasjon · 01.03.2022 17:27:56
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-58,36 %
1 måned
-66,84 %
Hittil i år
-69,37 %
1 år
-51,71 %
3 år
-39,12 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.