FOOT LOCKER
39,68 USD -1,08 %

US3448491049 · Indikasjon · 18:48:24
Åpen40,19
Høy40,44
Lav38,45
Close40,12
1 uke
+0,56 %
1 måned
-9,12 %
Hittil i år
+5,21 %
1 år
+26,44 %
3 år
+80,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.