FLOWSERVE
33,62 USD

US34354P1057 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:00
1 uke
+7,00 %
1 måned
-3,43 %
Hittil i år
+10,99 %
1 år
-6,85 %
3 år
+40,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.