FLOWSERVE
34,01 USD

US34354P1057 · Indikasjon · 26.05.2023 21:50:01
1 uke
-3,17 %
1 måned
+5,17 %
Hittil i år
+12,27 %
1 år
+10,11 %
3 år
+26,00 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.