FISERV INC
113,04 USD

US3377381088 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:00
1 uke
+0,33 %
1 måned
-1,93 %
Hittil i år
+9,90 %
1 år
+11,48 %
3 år
+19,00 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.