FISERV INC
115,58 USD +0,92 %

US3377381088 · Indikasjon · 14:20:03
Åpen115,28
Høy115,74
Lav114,86
Close114,53
1 uke
+1,59 %
1 måned
-4,15 %
Hittil i år
+11,35 %
1 år
+14,38 %
3 år
+7,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.