FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
52,20 USD

US31620M1062 · Indikasjon · 30.03.2023 21:59:55
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,22 %
1 måned
-17,68 %
Hittil i år
-23,46 %
1 år
-48,34 %
3 år
-58,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.