EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON |
120,79 USD

US3021301094 · Indikasjon · 17.07.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,84 %
1 måned
-2,28 %
Hittil i år
-5,59 %
1 år
-0,89 %
3 år
-4,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.