EASTMAN CHEMICAL CO |
94,22 USD

US2774321002 · Indikasjon · 19.07.2024 22:00:01
1 uke
-4,20 %
1 måned
-4,63 %
Hittil i år
+4,20 %
1 år
+5,97 %
3 år
-10,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.