DOW JONES |
40.900,10 -0,12 %

US2605661048 · Indikasjon · 12:33:08
Åpen40.965,20
Høy40.965,80
Lav40.835,90
Close40.950,80
1 uke
+4,25 %
1 måned
+6,16 %
Hittil i år
+8,60 %
1 år
+18,73 %
3 år
+18,09 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.