WALT DISNEY
107,77 USD

US2546871060 · Indikasjon · 23.02.2024 21:59:57
1 uke
-3,42 %
1 måned
+14,93 %
Hittil i år
+19,41 %
1 år
+5,93 %
3 år
-45,32 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.