COSTCO WHOLESALE CORP
564,92 USD -0,06 %

US22160K1051 · Indikasjon · 15:26:12
Åpen563,23
Høy566,85
Lav280,82
Close565,28
1 uke
+2,16 %
1 måned
+3,86 %
Hittil i år
+22,43 %
1 år
+18,33 %
3 år
+59,23 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.