COSTCO WHOLESALE CORP
571,44 USD

US22160K1051 · Indikasjon · 04.10.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,41 %
1 måned
+5,32 %
Hittil i år
+23,77 %
1 år
+17,56 %
3 år
+60,97 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.