COSTCO WHOLESALE |
731,42 USD

US22160K1051 · Indikasjon · 12.04.2024 22:00:00
1 uke
+2,52 %
1 måned
-0,76 %
Hittil i år
+10,40 %
1 år
+49,46 %
3 år
+100,46 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.