COSTCO WHOLESALE CORP
738,11 USD

US22160K1051 · Indikasjon · 23.02.2024 21:59:59
1 uke
+1,96 %
1 måned
+7,35 %
Hittil i år
+11,41 %
1 år
+49,68 %
3 år
+115,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.