COSTCO WHOLESALE CORP
496.92 USD

US22160K1051 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:00
1 uke
+0,31 %
1 måned
+2,51 %
Hittil i år
+7,63 %
1 år
-13,71 %
3 år
+74,28 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.