COMERICA |
55,62 USD

US2003401070 · Indikasjon · 12.07.2024 21:55:59
1 uke
+11,77 %
1 måned
+14,11 %
Hittil i år
-1,07 %
1 år
+16,67 %
3 år
-20,32 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.