CISCO SYSTEMS |
47,31 USD

US17275R1023 · Indikasjon · 19.07.2024 22:00:01
1 uke
-0,10 %
1 måned
+3,25 %
Hittil i år
-6,25 %
1 år
-9,69 %
3 år
-10,85 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.