CERNER CORP
94,94 USD

US1567821046 · Indikasjon · 07.06.2022 22:00:01
1 uke
+0,10 %
1 måned
+0,99 %
Hittil i år
+2,26 %
1 år
+19,37 %
3 år
+31,45 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.