CMS ENERGY
60,53 USD

US1258961002 · Indikasjon · 24.03.2023 21:52:20
1 uke
+8,01 %
1 måned
+0,24 %
Hittil i år
-4,77 %
1 år
-10,87 %
3 år
+17,62 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.