CMS ENERGY
58,35 USD

US1258961002 · Indikasjon · 02.06.2023 21:59:54
1 uke
+2,62 %
1 måned
-5,09 %
Hittil i år
-8,21 %
1 år
-18,37 %
3 år
-1,93 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.