CH ROBINSON WORLDWIDE |
68,80 USD

US12541W2098 · Indikasjon · 15.04.2024 21:46:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-4.36 %
1 måned
-9.09 %
Hittil i år
-21.03 %
1 år
-28.09 %
3 år
-31.60 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.