C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
86,16 USD

US12541W2098 · Indikasjon · 29.09.2023 22:00:00
1 uke
+0,21 %
1 måned
-8,76 %
Hittil i år
-6,35 %
1 år
-12,47 %
3 år
-17,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.