C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
85,43 USD

US12541W2098 · Indikasjon · 04.10.2023 21:20:10
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,12 %
1 måned
-3,23 %
Hittil i år
-7,15 %
1 år
-14,85 %
3 år
-15,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.