C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
73,31 USD

US12541W2098 · Indikasjon · 23.02.2024 21:53:46
1 uke
+1,54 %
1 måned
-16,06 %
Hittil i år
-15,84 %
1 år
-27,03 %
3 år
-18,66 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.