C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
94,26 USD -1,05 %

US12541W2098 · Indikasjon · 21:50:21
Åpen95,30
Høy99,67
Lav91,54
Close95,26
1 uke
-11,63 %
1 måned
-6,42 %
Hittil i år
+2,18 %
1 år
-3,24 %
3 år
+93,04 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.