CF INDUSTRIES HOLDINGS
80,62 USD +1,15 %

US1252691001 · Indikasjon · 21:17:27
Åpen79,80
Høy81,40
Lav78,99
Close79,70
1 uke
+3,77 %
1 måned
+5,66 %
Hittil i år
+1,06 %
1 år
-6,61 %
3 år
+73,75 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.