CF INDUSTRIES HOLDINGS
84,25 USD

US1252691001 · Indikasjon · 22.09.2023 22:00:00
1 uke
+2,89 %
1 måned
+9,77 %
Hittil i år
-1,29 %
1 år
-17,03 %
3 år
+169,55 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.