CF INDUSTRIES HOLDINGS |
78,14 USD

US1252691001 · Indikasjon · 12.04.2024 22:00:00
1 uke
-8.46 %
1 måned
-7.68 %
Hittil i år
-2.05 %
1 år
+1.43 %
3 år
+71.77 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.