CF INDUSTRIES HOLDINGS
80,32 USD -0,11 %

US1252691001 · Indikasjon · 12:09:17
Åpen80,32
Høy80,54
Lav80,15
Close80,41
1 uke
+3,50 %
1 måned
+5,39 %
Hittil i år
+0,79 %
1 år
-6,85 %
3 år
+73,30 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.