BOSTON PROPERTIES
52,95 USD

US1011211018 · Indikasjon · 29.03.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+5,45 %
1 måned
-19,25 %
Hittil i år
-21,79 %
1 år
-60,03 %
3 år
-43,36 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.