BOSTON PROPERTIES
60,15 USD -1,19 %

US1011211018 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen60,97
Høy62,06
Lav58,48
Close60,87
1 uke
-8,79 %
1 måned
-3,33 %
Hittil i år
-11,16 %
1 år
-22,74 %
3 år
-25,32 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.