Booking Holdings Inc.
3.500,89 USD

US09857L1089 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:56
1 uke
-0,17 %
1 måned
-1,53 %
Hittil i år
-1,07 %
1 år
+37,22 %
3 år
+50,87 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.