BOOKING HOLDINGS |
3.782,33 USD -0,91 %

US09857L1089 · Indikasjon · 18:37:25
Åpen3.810,79
Høy3.814,95
Lav3.814,95
Close3.816,94
1 uke
-1,06 %
1 måned
+7,54 %
Hittil i år
+6,91 %
1 år
+46,10 %
3 år
+60,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.