Booking Holdings Inc.
3.063,34 USD

US09857L1089 · Indikasjon · 22.09.2023 21:59:59
1 uke
-3,08 %
1 måned
-0,39 %
Hittil i år
+48,80 %
1 år
+78,12 %
3 år
+83,00 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.