Booking Holdings Inc.
2.653,23 USD

US09857L1089 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:00
1 uke
+6,15 %
1 måned
+5,01 %
Hittil i år
+28,88 %
1 år
+12,98 %
3 år
+97,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.