Booking Holdings Inc.
3.465,59 USD

US09857L1089 · Indikasjon · 29.02.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-11,29 %
1 måned
-2,44 %
Hittil i år
-2,07 %
1 år
+37,17 %
3 år
+48,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.