BOOKING HOLDINGS |
3.823,48 USD -0,01 %

US09857L1089 · Indikasjon · 19:54:45
Åpen3.825,49
Høy3.830,53
Lav3.830,53
Close3.824,03
1 uke
+1,17 %
1 måned
+10,81 %
Hittil i år
+8,42 %
1 år
+42,42 %
3 år
+67,27 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.