H AND R BLOCK
46,28 USD

US0936711052 · Indikasjon · 21.02.2024 21:59:36
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-2,09 %
1 måned
-0,81 %
Hittil i år
-5,35 %
1 år
+23,85 %
3 år
+141,71 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.