H AND R BLOCK
41,38 USD -0,28 %

US0936711052 · Indikasjon · 16:25:00
Åpen41,38
Høy41,83
Lav41,05
Close41,49
1 uke
+6,60 %
1 måned
+5,34 %
Hittil i år
+13,54 %
1 år
-7,30 %
3 år
+192,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.