H AND R BLOCK
46,07 USD +1,10 %

US0936711052 · Indikasjon · 19:55:09
Åpen45,46
Høy46,42
Lav45,30
Close45,57
1 uke
-2,10 %
1 måned
+13,30 %
Hittil i år
+26,18 %
1 år
+6,85 %
3 år
+146,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.