BIOGEN |
195,16 USD

US09062X1037 · Indikasjon · 16.04.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-5,52 %
1 måned
-10,93 %
Hittil i år
-25,03 %
1 år
-32,26 %
3 år
-27,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.