BIOMARIN
85,91 USD -0,38 %

US09061G1013 · Indikasjon · 21:59:59
Åpen85,95
Høy87,27
Lav84,69
Close86,24
1 uke
-5,00 %
1 måned
-7,70 %
Hittil i år
-17,18 %
1 år
-2,47 %
3 år
+14,17 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.