AVERY DENNISON
173,20 USD

US0536111091 · Indikasjon · 29.03.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-9,35 %
1 måned
-5,59 %
Hittil i år
-4,48 %
1 år
-3,26 %
3 år
+72,55 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.