AUTOMATIC DATA PROCESSING |
237,97 USD

US0530151036 · Indikasjon · 12.07.2024 21:59:58
1 uke
+1,04 %
1 måned
-3,30 %
Hittil i år
+2,40 %
1 år
+5,77 %
3 år
+16,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.