AMETEK
140,59 USD +1,49 %

US0311001004 · Indikasjon · 21:57:13
Åpen138,42
Høy159,34
Lav122,25
Close138,52
1 uke
+1,10 %
1 måned
-1,66 %
Hittil i år
+0,39 %
1 år
+19,95 %
3 år
+111,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.